Vägledning om socialt ansvarsfull upphandling

Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat en vägledning kring området socialt ansvarsfull upphandling på myndighetens webbplats. Texterna syftar bland annat till att förtydliga själva begreppet och ge en närmare beskrivning av dess olika aspekter.

– Socialt ansvarsfull upphandling kan innebära en rad olika saker men det saknas en tydlig definition av vad som kan innefattas. Olika intressenter använder begreppet i olika betydelser, vilket har skapat en viss förvirring av vad som egentligen avses, säger Lisa Sennström, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndighetens uppfattning är att begreppet kan omfatta exempelvis arbetstagares rättigheter, sysselsättningsmöjligheter, lika möjligheter och rättigheter, social integration, tillgänglighet och universell utformning samt rättvis handel.

– Vi såg ett behov av att tydliggöra Upphandlingsmyndighetens definition av socialt ansvarsfull upphandling. Utöver detta beskrivs varje område närmare. Tanken är att detta ska utgöra en plattform för området socialt ansvarsfull upphandling. Vi länkar till olika verktyg som finns. Finns det rapporter och vägledningar inom området hänvisar vi även till dessa. Vi har samlat all information på ett och samma ställe, säger Lisa Sennström.