Designtävling för ett hållbart samhälle

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designers, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. I år är det tionde året som utmärkelsen delas ut i tio olika kategorier. Nytt för i år är designkategorin Hållbart samhälle.

Ny designkategori

Den nya designkategorin Hållbart samhälle
 omfattar nyskapande designlösningar som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle. Exempel: processer, produkter eller tjänster som positivt påverkar utvecklingen för individer, företag och samhället i stort. Sökande kan vara såväl organisationer som företag och offentliga verksamheter.

Juryn i kategorin Hållbart samhälle består av:
Kaj Abbestam, Design Region Sweden, Båstad
Camilla Nilsson, Näringslivschef, Köpings kommun
Viktor Hiort, lektor, Teknisk Design, Chalmers, Göteborg
Semra Sahin, Adjunkt, Design for all, Mittuniversitetet, Sundsvall

Särskild vikt kommer att fästas vid processer där en verksamhet tagit steg framåt baserat på en designprocess.

Dessa är kriterierna som juryn valt att fokusera på:

 • Emotionell och estetisk kvalitet
  Ett centralt kriterium i bedömningen är den emotionella och estetiska kvaliteten. Att bidraget, oavsett begränsningar och process, skapar en unik och stark upplevelse, som berör mottagaren. Bedömning görs av gestaltning, utförande och helhet.
   
 • Funktion
  Vad var problemet och hur bidrar designlösningen till förbättrad funktion? Hur uppfylls användarnyttan? Vilka tekniska och ergonomiska lösningar har gjorts?
   
 • Kommunikation
  Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? T ex ger mervärde, förstärker en identitet, förflyttar varumärket, förmedlar ett budskap, bildar opinion och engagerar den önskade målgruppen.
   
 • Hållbarhet
  Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling? T ex ur tillgänglighets-, miljömässig, social, ekonomisk och/eller kvalitetsmässiga aspekter.
   

Du kan inspirera företag och organisationer till att söka

Du kan hjälpa till att identifiera verksamheter eller företag likväl som offentliga aktörer som du tycker passar in på ett bra sätt i kategorin Hållbart samhälle. Företaget eller verksamheten nominerar själv via Design S hemsida genom en elektronisk blankett. Anmälningsavgiften är 1800 kr.

Tillkännagivande och utställning av nominerade bidrag


De nominerade bidragen i samtliga kategorier tillkännages den 6 oktober. Den 11 oktober öppnar en utställning på Arkitektur- och designcentrum där samtliga nominerade bidrag ställs ut. Här får allmänheten chansen att lämna sin åsikt, som kommer resultera i specialpriset Folkets val.

Design S-dagen och prisutdelning

Den 24 november är det dags att avslöja vinnarna på Design S-dagen, en inspirations- och kunskapsdag med workshops och stort internationellt seminarium som avslutas med prisutdelning och fest.

Sista anmälningsdag är 30 juni 2016.

» Anmälan av bidrag.

Designtävling för ett hållbart samhälle

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Design S arrangeras av Svensk Form i samarbete med Svenska Fönster, Amore Brand Identity Studios, ArkDes, ASFB, Design Region Sweden, Design Sweden, Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer, Konsthantverkscentrum, SVID, Svenska Tecknare, Sveriges Arkitekter, Teknikföretagen, TMF, Svenskt Aluminium, Lauritz.com
» Läs mer