Tjänster

Yttra hjälper dig att förbättra din hållbarhetskommunikation.

“Miljövänlig” tillhör de begrepp som marknadsdomstolen i sina domar funnit det tveksamt att över huvud taget använda i reklam, för att ange att en produkt medför mindre belastning på miljön än andra produkter.

När man utformar sin marknadskommunikation är det lätt att hamna i denna eller någon annan av de många fallgropar som finns. Glädjande nog är det också så att man kan lära sig av andras framgång – och misslyckanden.

Yttra hjälper dig undvika grönmålning och visar istället hur du kan beskriva ditt miljö- och samhällsansvar på ett trovärdigt sätt!

Yttra erbjuder stöd i form av rådgivning, utbildning, projektledning och utredningar inom områden som rör kommunikation i miljö- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkter i vårt arbete är bland annat att

 • se till att skapa långsiktig affärsnytta genom ett väl förankrat miljö- och hållbarhetsarbete i er organisation,
 • utveckla varumärken genom att lyssna och finna möjligheterna i er verksamhet och produktportfölj,
 • utforma strategier för kommunikation i miljö- och samhällsansvar.

Yttra utarbetar underlag för beslut, hjälper till att knyta kontakter och etablera nätverk som fungerar som stöd i utvecklingsprocesser samt leder och utvecklar avgränsade projekt i syfte att nå uppsatta mål. Dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte är centrala ledord i arbetet.

 • Rådgivning – så gör du för att hamna rätt
  Yttra erbjuder rådgivning kring hållbar affärsutveckling och kommunikation kring miljö- och samhällsansvar. Yttra har lång erfarenhet av vad som fungerar i intern och extern hållbarhetskommunikation och vad som är tillåtet/otillåtet i marknadsföringen. Du får tillgång till kraftfulla verktyg som hjälper dig hamna rätt när du bygger upp din organisations hållbarhetsarbete och utformar dina miljö- och hållbarhetsuttalanden, business-to-business såväl som till konsument.
 • Utbildning – öka dina kunskaper
  Yttra föreläser regelbundet inom våra specialistområden och skräddarsyr för uppdragsgivares räkning kortare eller längre utbildningar och seminarier kring grundläggande hållbarhetsarbete, “hållbar marknadsföring” och kommunikationsstrategier. Här kan du läsa mer om vår populära heldagskurs i hållbarhetskommunikation "Så bygger du varumärken genom trovärdig kommunikation" och vårt kortare frukostseminarium om hållbar reklam "Konsten att vara trovärdig istället för att anklagas för "greenwash"".
 • Projektledning – att bibehålla kvaliteten i ett projekt
  Yttra kan svara för projektledning, koordinering och samordning av skilda typer av projekt inom miljö- och hållbarhetsområdet. Projektmetoden anpassas efter uppdragsgivarens krav. Vi kan vara med redan från planeringsfasen eller gå in i ett projekt där förutsättningarna redan är givna.
 • Konsumentundersökningar och utredningar – att tänka efter före
  Att planera är att tänka efter – före, det vill säga att arbeta för att nå ett önskat resultat. Yttra börjar alltid med att i samråd med uppdragsgivaren definiera och precisera utredningsuppdraget, bestämmer vart det ska leda och arbetar tills vi tillsammans nått målet. Yttra har lång erfarenhet av utredningsarbete och konsumentundersökningar.
 • Hållbarhetsredovsining
  Global Reporting Initative (GRI) är en metod för att redovisa företagens resultat när det gäller miljö- och samhållsansvar. Standarden används i hållbarhetsredovisningar, som både kan vara en del av företagens årsredovisningar och en fristående rapport.

  Yttras Lars Jonsson är "GRI Certified Practitioner" i hållbarhetsredovisning.
  (Certifikat )