Kunskap

Yttra tillhandahåller kompetens i intern och extern hållbarhetskommunikation. Yttra har lång erfarenhet av arbete inom området, på såväl nationell som nordisk, europeisk och internationell nivå.

Yttra grundades 2003 av Lars Jonsson som i 25 år på olika sätt arbetat med kommunikation av miljö och samhällsansvar. Lars har tidigare arbetat på Konsumentverket med frågor som rör sambanden mellan konsumtion och miljö och har varit chef för mat & miljö på Sveriges Konsumentråd. Lars har också i flera år arbetat på SIS (Swedish Standards Institute) med samordning av svenskt näringslivs, myndigheters och organisationers deltagande i de internationella förhandlingarna kring utvecklingen av standarderna i ISO 14000-serien. Bland annat inom områdena miljöledningssystem, livscykelanalyser, miljömärkning, miljödeklarationer och klimatdeklarationer, miljökommunikation och mätning av växthusgaser. Han har under denna period samarbetat med de flesta av Sveriges största företag och många medelstora och mindre företag.

Internationell erfarenhet

Lars Jonsson ledde den svenska förhandlingsdelegationen vid framtagningen av den internationella standarden för användning av miljöuttalanden i marknadsföring, ISO 14021, som fastställdes 1999 och han hade även en ledande roll i den senaste omarbetningen 2011. Han har också lett det internationella arbetet med att ta fram standarden för miljökommunikation, ISO 14063, liksom det europeiska industrisamarbetet som resulterat i EN 16001 och senare ISO 50001, som utgör ett viktigt verktyg i EU:s och övriga regioners och länders politik för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser.

Utöver uppdrag inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO och den europeiska standardieringsorganisationen CEN har Lars Jonsson också haft ansvar för att leda expert- och arbetsgrupper under EU-kommissionen och inom Nordiska Ministerrådet.

 


Lars Jonsson är "GRI Certified Practitioner" för hållbarhetsredovisning.
(Certifikat )


En av Sveriges främsta experter

Lars Jonsson är en av landets främsta experter när det gäller marknadskommunikation i hållbarhetsfrågor och anlitas förutom av företag i olika branscher även som sakkunnig av bland annat Konsumentverket och Konsumentombudsmannen och i processer som drivs i Marknadsdomstolen.

Lars Jonsson, Yttra - expert på hållbarhetskommunikation

Lars Jonsson har lett ett stort antal utvecklingsprojekt inom miljö- och hållbarhetskommunikation, genomfört flera utredningsuppdrag, samordnat forskningsinsatser och attitydundersökningar samt deltagit i och lett olika expert- och arbetsgrupper på såväl nationell som internationell nivå. Han har ansvarat för utförandet av flera regeringsuppdrag inom det konsument- och miljöpolitiska området och har god erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, kommunikationsinsatser och massmediekontakter samt har varit författare och redaktör för flera böcker inom områdena hållbarhetskommunikation och konsumtion & miljö. Lars är också flitigt anlitad utbildare och föreläsare i frågor som rör "hållbara varumärken", miljöuttalanden i marknadsföring, miljömärkning och miljöinformation.

Lars Jonsson blev utsedd till en av “Sveriges miljömäktigaste 2009” av tidningen Miljöaktuellt och har under åren 2010-2014 varit ledamot i bolagsstyrelsen för AB Svenska Miljöstyrningsrådet, som bildades 1995 och ägdes gemensamt av staten, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, fram till dess verksamheten flyttades över till Konkurrensverkets upphandlingsstöd. Lars är medlem av juryn för de årliga priserna "Årets utmärkta upphandlare" och "Årets utmärkta leverantör".

Lars har en utbildningsbakgrund som omfattar miljövård, atmosfärskemi, miljökontroll och miljöledning, pedagogik och varumärkesstrategi.

» Mer om Lars Jonssons böcker och annat material från Yttra