En av Sveriges miljömäktigaste

De 49 mest inflytelserika personerna i Miljö-Sverige är utsedda. Tidningen Miljöaktuellts läsare och en expertjury har nominerat och rankat svenskarna som påverkar miljöagendan mest just nu – och under det kommande året. Lars Jonsson, Yttra, återfinns på listan. Här delar han med sig av sin syn på miljöarbetet.

Lars Jonsson, Yttra - en av Sveriges miljömäktigasteVad har bidragit till din medverkan på listan?
Att jag tillsammans med mina svenska expertkollegor håller hög profil i det internationella arbetet. Nu senast genom att vi leder det nya arbetet med att ta fram standardiserade metoder för bedömning av ekoeffektivitet.

Hur har din inställning till miljöarbete förändrats de senaste åren?
Min övertygelse att vi måste ge ekonomerna verktyg för att sätta pris på miljön har stärkts under senare år. Den kommande ISO-standarden kring ekoeffektivitet är ett sådant exempel.

Hur har ISO 14000-arbetet påverkats av intresset för miljöfrågor?
I takt med att miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt viktigare ökar behovet av fungerande verktyg för att styra miljöarbetet. ISO 14000-serien är då en attraktiv verktygslåda för de som vill hantera frågor som rör miljöledning, växthusgaser, livscykelanalyser (LCA), och miljödeklarationer.

Vad önskar du dig mest ur ett miljöperspektiv?
Att våra politiker lyssnar mer på forskare och miljöexperter och ägnar sig mindre åt populistiska snabblösningar. Man måste anlägga ett LCA-perspektiv i de politiska beslutsprocesserna – så att man i görligaste mån undviker suboptimeringar. Oavsett hur god tanken är så håller det inte att vidta hastiga åtgärder om de skapar nya miljöproblem i andra änden.

Hur kommer du att påverka miljöagendan under året?
Jag kommer via mina nätverk fortsätta verka för att miljöarbetet går i riktningen mot ökad samsyn bland olika parter. Standardisering är ett lysande exempel på att det går att nå konsensus i grupperingar med många olikartade intressen. Det finns fortfarande mycket att göra för att få näringsliv, politiker, myndigheter och intresseorganisationer att dra åt samma håll i miljöfrågan.

Vilket är ditt bästa miljötips?
Etablera ditt eget personliga miljöledningssystem! Varje gång du ansvarar för ett inköp eller en investering, fråga dig själv vad som är bäst för miljön. Kan jag undvika köpet helt? Vad är det miljöbästa alternativet? Idag är alla fullmatade med grundläggande miljökunskaper så de flesta fakta har vi redan tillgång till.

Text: (2009-02-10)