Hållbara affärer!

När man utformar sin hållbarhetskommunikation är det lätt att hamna i någon av de många fallgropar som finns. Glädjande nog är det också så att man kan lära sig av andras framgång – och misslyckanden. Yttra hjälper företag och organisationer att beskriva och kommunicera sitt miljöarbete, sina varors och tjänsters miljöprestanda och sitt samhällsansvar på ett trovärdigt och attraktivt sätt. Business-to-business såväl som till konsument. Allt enligt övertygelsen att genomtänkt kommunikation ger ökad affärsnytta!

Hållbara affärer!

Behov av positionering

Företag söker ständigt efter nya sätt att differentiera och positionera sina varumärken och produkter, särskilt på starkt konkurrensutsatta marknader. Miljöfördelar, ett strukturerat hållbarhetsarbete och ökat samhällsansvar (CSR) har blivit allt viktigare fokusområden i strävan efter att uppnå denna differentiering.

Nya kundbehov

Många företag har redan insett och försökt att dra nytta av kundernas förändrade efterfrågan, till förmån för mer miljöanpassade och socialt ansvarsfullt producerade produkter. Medvetna företag väljer därför i allt större utsträckning att utveckla och introducera nya varor och tjänster som motsvarar dessa behov.

Nya säljbudskap

Som ett resultat av att “grön marknadsföring” blivit ett allt vanligare inslag i kommunikationslandskapet, blir ord som “eko”, “miljöanpassad “, “klimatneutral” och “ansvarsfull” allt vanligare i reklambudskapen. För att upprätthålla trovärdighet är det viktigt att formulera sig rätt. Att veta vilka begrepp som fungerar och vad som är tillåtet eller otillåtet i relation till uppförandekoder och lagstiftning.

Vikten av att göra rätt

Om du formulerar dig fel löper du risken att en konkurrent väljer att driva en rättslig process mot ditt företag i marknadsdomstolen. Eller att en intresseorganisation eller enskilda konsumenter anmäler din marknadsföring till Konsumentverket. Resultatet kan, förutom dålig publicitet, bli att er kampanj förbjuds och måste dras tillbaka. Yttra hjälper dig undvika fallgroparna innan det är för sent.

 

Hör av dig till Yttra om du vill ha hjälp med att kommunicera hållbart!