ISO 14000-seriens standarder

Yttra har kunskaper om standarderna i ISO 14000-serien och har sedan 1996 aktivt deltagit i det internationella arbetet med att utveckla och förbättra standarderna. Framförallt i de delar som rör kommunikation, marknadsföring, miljömärkning, miljödeklarationer och klimatdeklarationer.

I nedanstående förteckning finns klickbara länkar för beställning av dokumenten hos SIS, Swedish Standards Institute. De dokument som saknar klickbara länkar är fortfarande under framtagning och har ännu ej fastställts.

Observera att det ibland kan komma nya versioner av standarder. Kontrollera alltid aktuell status på www.sis.se eller på www.iso.org.

Miljöledningssystem

 • ISO 14001 Krav och vägledning
 • ISO 14004 Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder
 • ISO 14005 Guidelines for the phased implementation of an environmental management system including the use of environmental performance evaluation

Ekodesign

 • ISO 14006 Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign

Miljöanpassad produktutveckling

 • ISO/TR 14062 Integrering av miljöaspekter i produktutveckling (Miljöanpassad produktutveckling)

Revision och bedömning

 • ISO 14015 Miljöbedömning av anläggningar och organisationer
 • ISO 19011 Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem

Märkning och deklarationer

 • ISO 14020 Allmänna principer
 • ISO 14021 Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)
  ISO 14021/Amd 1:2011 Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) – Tillägg 1
 • ISO 14024 Typ I miljömärkning – Principer och procedurer
 • ISO 14025 Typ III Miljödeklarationer – Principer och procedurer
 • ISO 14026 Communication of footprint information
 • ISO/TS 14027 Type III environmental declarations – Product Category Rule (PCR) development

Utvärdering av miljöprestanda

 • ISO 14031 Utvärdering av miljöprestanda – Vägledning
 • ISO/TR 14032 Examples of environmental performance evaluation

Kvantitativ miljöinformation

 • ISO/TS 14033 Quantitative environmental information – Guidelines and examples

Miljöteknik

 • ISO 14034 Environmental technology verification (ETV) and performance evaluation

Livscykelanalys – LCA

 • ISO 14040 Livscykelanalys – Principer och struktur
 • ISO 14044 Livscykelanalys – Krav och vägledning

Ekoeffektivitet

 • ISO 14045 Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines

Vattendeklarationer

 • ISO 14046 Water footprint – Requirements and guidelines
 • ISO 14073 Water footprint — Illustrative examples on how to apply ISO 14046

Stödjande dokument – LCA

 • ISO/TR 14047 Life cycle impact assessment – Examples of application of ISO 14042
 • ISO/TS 14048 Life cycle assessment – Data documentation format
 • ISO/TR 14049 Life cycle assessment – Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
 • ISO/TS 14071 Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies – Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
 • ISO/TS 14072 Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment

Miljöterminologi

Redovisning av materialflödeskostnader (MFCA)

 • ISO 14051 Material flow cost accounting – General framework
 • ISO 14052 Material flow cost accounting – Guidance for practical implementation in a supply chain

Markresurser

 • ISO 14055-1 Combatting land degradation and desertification – Part 1: Guidelines and general framework
 • ISO/TR 14055-2 Combatting land degradation and desertification – Part 2: Case studies

Miljökommunikation

 • ISO 14063 Miljökommunikation – Vägledning och exempel

Växthusgaser

 • ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 • ISO 14064-2 Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
 • ISO 14064-3 Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions
 • ISO 14065 Greenhouse gases – Specifications for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition
 • ISO 14066 Greenhouse gases – Competency requirements for greenhouse gas validators and verifiers

Klimatdeklarationer

 • ISO/TS 14067 Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication
 • ISO/TR 14069 Quantification and reporting of GHG emissions for organizations (Carbonfootprint of organization) – Guidance for the application of ISO 14064-1