Publikationer

Ett snabbt sätt att öka sina kunskaper när det gäller hållbarhetskommunikation är att studera dessa publikationer eller att delta i någon av Yttras utbildningar.

Yttras senaste konsumentundersökning

Många olika faktorer har betydelse för våra inköpbeslut och för vår vilja att ändra beteende för att minska vår miljöbelastning. För att få en bild av några av dessa faktorer genomförde Yttra i juni 2013 en undersökning bland män och kvinnor i åldern 18-74 år i Sverige.

Vi har bland annat undersökt hur man ser på prissättning av ekologiska och miljömärkta produkter, innebörden i ordet ”miljövänlig” och olika aktörers ansvar för att påverka utvecklingen i riktning mot mindre miljöbelastande produkter.
Rapporten "Beteende, miljömärkning,pris och ansvar" (Yttra 2013).

Rapport: Beteende, miljömärkning,pris och ansvar (PDF, 320 kB)


Environmental Leader: Insider Knowledge 2012
Insider Knowledge 2012
– antologi

(Environmental Leader)

 

Egna miljöuttalanden - rätt eller fel
Egna miljöuttalanden
– rätt eller fel

(Lars Jonsson, My Laurell)

Miljödeklarationer - verktyg för trovärdigt miljöarbete
Miljödeklarationer – verktyg
för trovärdigt miljöarbete

(Lars Jonsson, Birgit Bodlund, Lars-Gunnar Lindfors)

Måla måla grönt - tema Greenwash
Måla måla grönt – artikel
om Greenwash

(Miljö & Utveckling
december 2010)