Miljödeklarationer – verktyg för trovärdigt miljöarbete

Miljödeklarationer - verktyg för trovärdigt miljöarbete (Birgit Bodlund, Lars-Gunnar Lindfors, Lars Jonsson)
Denna handbok är skriven för dig som vill förstå vad som är viktigast i miljöarbetet och hur du når störst miljönytta på det mest effektiva sättet. Den beskriver hur miljödeklarationer kan användas för att beskriva och bedöma varors och tjänsters miljöpåverkan på ett transparent och vetenskapligt underbyggt sätt.

Utgångspunkten är den internationella standarden ”Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer” (SS-ISO 14025) samt erfarenheterna från det program för miljödeklarationer (EPD ® -systemet) som utvecklats i Sverige.

En självklar bok för den som vill kommunicera miljö och stå sig väl i upphandlingar


Boken riktar sig till dig som i rollen som säljare, marknadsförare, inköpare, upphandlare eller beslutsfattare har behov av att få en bild av varors och tjänsters miljöpåverkan, men även till dig som arbetar som produktansvarig, teknisk konsult eller är verksam inom området miljöbedömningar, livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD).

Boken har skrivits av Lars Jonsson (Yttra), Birgit Bodlund (tidigare Vattenfall) och Lars-Gunnar Lindfors (IVL).

» Bokens innehållsförteckning

» Köp hos Bokus

 

Lars Jonsson är även författare till:
Egna miljöuttalanden - rätt eller fel