Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Roller i miljöarbetet - Rapport: Beteende, miljömärkning,pris och ansvar (PDF, 320 kB)(2013-07-29) I en nyligen genomförd undersökning av hur människor i Sverige ser på olika miljöfrågor framkommer att företagen tillskrivs det största ansvaret för att nå en utveckling med mindre miljöbelastande produkter. Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna genom hur de styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör.

– Handeln uppges ha ett ”halvstort” ansvar genom sitt butiksutbud, medan miljöorganisationer och journalister rankas lägre i sin roll som pådrivare av utvecklingen, säger Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation på företaget Yttra som ansvarat för undersökningen.

Undersökningen visar också att de allra flesta har kunskaper om hur de bör anpassa sitt beteende för att minska sin miljöbelastning. Merparten anser dock att det inte finns tillräckligt med alternativ att välja för att ändra sitt beteende. Endast en fjärdedel anger att de faktiskt anpassar sitt beteende.

Bara 15 % uppger att de i största utsträckning väljer miljömärkta produkter även om de är dyrare än konventionella. Däremot väljer 36 % miljömärkt i de fall de kostar lika mycket som de konventionella produkterna.

– För att stimulera ökade inköp av miljömärkta produkter tycks det vara viktigt att se till att prisskillnaderna mellan miljömärkt och icke miljömärkt blir så små som möjligt och helst helt försvinner, säger Lars Jonsson. Här kan man av underökningsresultaten att döma kanske rikta en uppgift till politikerna och deras roll som ansvariga, genom möjligheten att införa olika former av styrmedel.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, Yttra, 070-695 34 05, lars.jonsson@yttra.se


Undersökningen har på uppdrag av Yttra genomförts av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Totalt 1012 intervjuer har genomförts representativt på den svenska befolkningen i åldern 18-74 år under perioden 12-14 juni 2013.

» Läs även rapporten från 2012: "Åsikter om företagens miljöuttalanden"

» Läs även rapporten från 2010: "Hur trovärdiga är företagens miljöuttalanden?"