Ohållbara ägarmodeller måste ändras

Tankesmedjan Global Utmaning vill få igång en diskussion kring ny ägararkitektur i Sverige. I en ny idéskrift konstaterar Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och senior rådgivare, att den svenska ägarmodellen måste växla upp till en ny nivå. Det är nödvändigt för att kunna hantera de utmaningar som följer av hot mot miljön och klimatet i en allt mer globaliserad värld, dominerad av urbanisering, skuldsättning och migration.

Ohållbara ägarmodeller måste ändrasArbetet med att samla underlag till idéskriften pågick mellan april 2015 och april 2016.I rapporten beskrivs hur ägandet ser ut i Sverige. Bland annat konstateras att:

  1. Det finns obalanser, där svenska pensionssparare, entreprenörer och företagare spelar en för liten roll och i stort sett ersatts av utländskt kapital. Det saknas inhemskt tålmodigt kapital för tillväxt.
  2. Vinstmaximering och alltför ensidigt fokus på aktieägarvärde har gett aktiebolaget en för snäv målfunktion, vilket förminskat dess ursprungliga idé som redskap för värdeskapande i samhällets intresse.
  3. Den icke vinstdrivna och ideella sektorn, som är central som alternativ ägarform i många västerländska ekonomier, har som en följd av politiska låsningar inte kunnat växa i Sverige.
  4. Personalägande finns knappt alls, trots att det är en snabb rörelse internationellt och lämpar sig väl för Sveriges förflyttning mot kunskapsekonomin.

Skriften har tagits fram i samarbete med IF Metall, Fjärde AP-fonden, Sparbanksstiftelserna, Sveriges Ingenjörer, Vision och HealthCap som bistått med kunskap, erfarenhet och perspektiv. Utöver detta har faktainsamling gjorts från aktuell forskning, rapporter, olika seminarier och djupintervjuer med ett sextiotal personer inom näringslivet, forskning, värdeburna organisationer och politiken. Slutrapporten har överlämnats till regeringen – med syftet att få till stånd en statlig utredning om en ny ägararkitektur för Sverige.