Om Yttra

Yttra hjälper företag och andra organisationer som behöver stöd i sin hållbarhetskommunikation – att kommunicera miljö- och samhällsansvar på ett trovärdigt sätt. Både internt inom organisationen och externt ut på marknaden. Yttras uppdragsgivare finns inom näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, handel, tjänste- och kunskapsföretag, utbildningsinstitutioner, myndigheter på central och lokal nivå.

Snabbfakta:

 • Grundat 2003
 • Ägs och drivs av Lars Jonsson med 25 års erfarenhet av hållbarhetskommunikation
 • Arbetar nationellt och internationellt via informella partnernätverk
 • Kontor med bas i Stockholm och Östersund
 • Telefon: 08-559 22 539, 070-695 34 05
 • Kontakta
 • Verksamhetspolicy

 

Några uppdragsgivare:

 • Ageris Kontaktcenter
 • Adunato
 • ALD Automotive
 • AMF Fastigheter
 • BIL Sweden
 • Berghs School of Communication
 • Coca Cola Enterprises Sverige
 • Design Region Sweden
 • Energirådgivarna
 • Exido International
 • Fortum
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Jegrelius – Institutet för tillämpad grön kemi
 • Kommerskollegium
 • Konsumentverket
 • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
 • Miljörapporten
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordiska Ministerrådet
 • Näringslivets Miljöchefer, NMC
 • Region Värmland
 • Sandvik
 • SIS, Swedish Standards Institute
 • Stiftelsen Tyrestaskogen
 • Stockholms Stad
 • Svensk Fjärrvärme
 • Sveriges Bryggerier
 • Sveriges Konsumenter
 • Swedavia
 • Tricorona Climate Partner
 • Umeå Biotech Incubator (UBI)
 • Umeå Energi
 • Valora Trade
 • Vattenfall
 • Öresundskraft
 •  

  Positionering av cleantechföretag:


  Yttra har samarbetat med Jegreliusinstitutet i ett treårigt projekt med syfte att stödja svenska cleantechföretag i att positionera sig på marknaden genom stärkt kommunikation av miljöprestanda och stöd i anbudsförfarandet gentemot större uppköpare inom bl.a. offentlig sektor. Projektet omfattade följande företag:

  • Av Jord
  • Invekta Green
  • Isotimber
  • JustCommonSense
  • Kleenoil Sverige
  • Klättermusen
  • Knycer
  • NordIQ
  • OrganoClick
  • Paxymer
  • Polymerfront
  • Rickfors & Rickfors
  • Rectus
  • RDB Fix
  • re8 Bioplastic
  • Sensible Solutions
  • Solljus
  • Sustainable Cards
  • Svenska Termoträ

   

  Söker du jobb eller praktik?


  I vissa större projekt finns ibland behov av resursförstärkning. Du är välkommen att skicka ett mail där du kort beskriver vad du kan och på vilket sätt du vill arbeta för en hållbar utveckling med fokus på hållbarhetskommunikation. Yttra avsätter också varje år resurser för mentorskap eller handledning av en eller ett par studenter med intresse av området hållbarhetskommunikation. Maila din intresseannmälan till .