Pressrum

Pressmeddelanden

2014-11-14, Hållbara varumärken driver samhällsförändring
– Varumärken kan bidra till att omdefiniera vår vision om livskvalitet, säger rådgivaren i hållbarhetskommunikation Lars Jonsson från Yttra, som idag talar på Åre Sustainability Summit. Varumärken kan entusiasmera och så frön till positiva förändringar och vara förebilder genom att visa den hållbara vägen.

2013-07-29, Företag och politiker avgörande roller i miljöarbetet
I en nyligen genomförd undersökning av hur människor i Sverige ser på olika miljöfrågor framkommer att företagen tillskrivs det största ansvaret för att nå en utveckling med mindre miljöbelastande produkter. Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna genom hur de styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör.

2012-11-27, Världens stora företag möts i London för att skapa hållbara affärer
Denna vecka träffas flera av världens stora företag i London för att visa konkreta exempel på hur näringslivet kan minska resursanvändningen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Det sker samtidigt som politiker och tjänstemän samlas i Doha för att återigen fundera på hur man ska hantera den globala uppvärmningen.

2012-07-24, Konsumenter vill ha mer och ärligare miljöinformation
Majoriteten av konsumenterna i Sverige vill att företagen ska ge mer information om produkters miljöpåverkan. De tycker också att det är okej att ett företag berättar om sitt miljöarbete, även om det inte är miljömässigt perfekt, så länge det är ärligt och inte överdriver sina insatser. Företagen måste också anstränga sig mer för att förklara vad de menar.

2011-07-04, Internationell metod ska ge trovärdigare klimatinformation
Den gångna helgen avslutades ett veckolångt internationellt miljömöte i Oslo. Det var ISO:s arbetsgrupper för miljöledning som träffades för att arbeta på de väglednings-dokument som näringslivet världen över använder i sitt miljöarbete. En av av de hetaste frågorna just nu är den metod som tas fram för att beräkna så kallade koldioxidavtryck (”carbon footprint”) för varor och tjänster.

2011-04-26, Allmänhetens miljöintresse ökar i tillväxtekonomierna
Medan allmänhetens intresse för miljöfrågor har minskat i europeiska länder som Sverige, Tyskland och Storbritannien har det ökat i de länder vars ekonomier växer snabbast och där miljöproblem upplevs som ett reellt hot.

2010-08-31, Yttra inleder utbildningssamarbete med Miljörapporten och IVL
Yttra har inlett ett utbildningssamarbete med Miljörapporten och IVL Kunskap. Samarbetet gäller utbildningar kring miljökommunikation och användning av miljöuttalanden i marknadsföring och ska hjälpa företag att undvika greenwash.

2010-06-08, Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen
Konsumenter tycker inte att företagens klimatlöften i reklamen är särskilt trovärdiga. Det visar en nyligen genomförd svensk undersökning. Av de vanligt förekommande miljöuttalanden som testades hamnade påståenden som ”klimatkompenserad” och ”klimatneutral” på jumboplats.

2010-04-15, Nya internationella regler mot greenwash
ISO publicerade för tio år sedan regler för hur man i marknadsföring kan beskriva varors och tjänsters miljöpåverkan. Syftet är att minska missbruket av miljöpåståenden. För att svara upp mot nya trender i marknadsföringen utökas nu standarden till att även omfatta vägledning för användning av olika uttalanden som rör klimatpåverkan.

» Foton och logotyper

Högupplösta foton och logotyper för publicering.

Yttra i media – pressklipp

 • "De 10 mest inflytelserika opinionsbildarna: 1. Miljöbloggen; 2. 100% Förnybart; 3. Gröna Bilister; 4. Naturskyddsföreningen; 5. Klimatnytt; 6. Mattias Goldmann; 7. Åsa Romson; 8. Naturvårdsverket; 9. Svante Axelsson; 10. Yttra".
  Dagens Industri (2015-11-12)
 • "Du som tycker att miljö och samhällsansvar är viktigt, börja med att ställa dig frågan: Vad är det finaste och mest betydelsefulla jag kan göra i kraft av mitt varumärke?",
  Jämtlands Tidning (2014-10-22)
 • "Egentligen är det enkelt att undvika misstag i stil med det som Volvo nyss begått",
  M-Lag & Rätt (2014-05-28)
 • "Gör man en jämförande miljöbedömning kan det visa sig att man, för att uppväga läsplattans miljöbelastning, måste läsa e-böcker motsvarande två inbundna böcker à 360 sidor per månad under läsplattans uppskattade livslängd…", Goda exempel (2014-02-03)
 • "Man är betydligt duktigare inom det privata näringslivet. Många har frågat sig varför det går så trögt med hållbarhetsarbetet inom den offentliga sektorn och det finns många aspekter på det. Den politiska ledningen är inte tillräckligt tydlig i sina direktiv…", Tidningen Perspektiv (2013-10-22)
 • "Yttra hjälper framåtsträvande företag och organisationer kommunicera sitt miljö- och samhällsansvar på ett trovärdigt och korrekt sätt. Med professionell vägledning kan fallgropar undvikas och reklamkampanjer bli mer slagkraftiga utan att begreppet “miljövänlig” behöver missbrukas…", Affärstidningen Näringsliv (2013-10-28)
 • "Däremot anser 69 procent att det i dag inte finns tillräckligt med alternativ på marknaden för att de ska kunna ändra sitt beteende ännu mer…", Miljöaktuellt (2013-08-08)
 • "Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna genom hur de styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör…", Miljötekniknyheter (2013-06-28)
 • "En av frågorna handlar om ifall man är beredd att välja miljömärkta produkter trots att de är lite dyrare än de konventionella varorna. Här var endast 15 procent beredda att betala extra…", Miljö & Utveckling (2013-06-15)
 • "Företrädarna för livsmedelsindustrin måste våga erkänna att de faktiskt trasslat in sig i så komplicerade leverantörsförhållanden att de helt enkelt inte längre orkar ha koll…", Newsmill (2013-02-12)
 • "Oavsett om företaget finns på sociala medier, just har börjat kommunicera hållbarhetsfrågorna eller aktivt söker kontakt med sina intressenter så gäller det att förmedla rätt budskap. Både utåt och till de egna medarbetarna. MiljöRapporten frågade två experter på hållbarhetskommunikation, konsultföretagen Yttra…", MiljöRapporten (2013-01-24)
 • "Därför får du inte säga 'miljövänlig'. Lars Jonsson reder ut begreppen och lagstiftningen", Lag & Rätt (2012-09-28)
 • "Ofta får markandsavdelningen sköta kommunikationen, men när det gäller hållbarhet är det inte särskilt lyckat", Miljö & Utveckling (2012-05-16)
 • "Det har i stora delar blivit ett geschäft med liten substans",
  M-plus (2012-01-19)
 • "Titta på hur stor del av företagets rörliga kostnader som är energi – om det handlar om 10 procent eller mer är det intressant att införa ett energiledningssystem", SIS Standard Magazine (2011-12-14)
 • "Att erbjuda helhetslösningar som hjälper kunden att minska sitt klimatavtryck. Det är centralt för alla företag som vill framstå som ansvarstagande och ”klimatsmarta”. Här finns stort utrymme för tjänsteinnovation", Fjärrvärmetidningen (2011-12-09)
 • "Många går till sin pr-byrå och köper miljöprofilering. Det hade varit bättre om de lagt pengarna på att jobba med konkreta miljöåtgärder och sedan fortsatt marknadsföra sitt företag och sina produkter som bekväma, snygga eller coolast i världen", Vd-tidningen (2011-10-25)
 • "En extra poäng med en branschkod är att den också kan användas av reklambyråer och pr-byråer, som ibland får skulden när budskapet är för hårt vridet.", Dagens Industri (2011-05-31)
 • "En slutsats är att multinationella företag bör lägga allt större vikt vid att kommunicera sitt engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor i länder som Brasilien, Kina och Indien, säger Lars Jonsson, konsult på Yttra och specialiserad på frågor som rör kommunikation av hållbarhetsarbete", MiljöRapporten (2011-04-26)
 • "Vi samarbetar med den internationella handelskammaren, ICC, och det gjorde vi även i den ursprungliga standarden, vilket ger ett brett genomslag", Miljö & Utveckling (2011-01-21)
 • "Nu har det gått tio år och marknaden ser annorlunda ut", SIS Standard News (2011-01-20)
 • "Vissa menar att gödslandet med klimatbegrepp i konsumentreklam har gått så långt att de är på väg att spela ut sin roll. En av dem är Lars Jonsson som driver konsultföretaget Yttra och är ordförande i den svenska grupp som arbetar med iso 14021", Miljöaktuellt (2010-12-14)
 • "Släpp tanken på att skapa en grön image. Imageskapande har inget med seriöst miljöarbete att göra", Miljö & Utveckling (2010-12-01, pdf 5 MB)
 • "Eon:s reklam är greenwashing", MiljöRapporten (20100927)
 • "Därför litar inte konsumenterna på företagens klimatlöften", Miljöaktuellt (2010-06-09)
 • "Få litar på annonsörernas klimatlöften", Dagens Media (2010-06-08)
 • "Så flyger du med lätt hjärta – om klimatkompensation", Råd&Rön (2010-05-26)
 • "Många branschorganisationer har också insett vikten av att ta fram rekommendationer för sina medlemmar", Kemivärlden Biotech (20100428)
 • "Om man följer den nya standarden kan man undvika att bli anklagad för greenwash", MiljöRapporten (2010-04-27)
 • "Reklambudskap som spelar på människors oro för klimatet har blivit allt vanligare runt hela världen", Miljö & Utveckling (2010-04-16)
 • "Allt fler svenska företag använder sig av miljöargument i reklam och PR-kampanjer", SR Vetenskapsradion Klotet (2010-01-20)