Sex kriterier för val av hållbarhetskonsult

På Forbes CSR-blogg ger Paul Klein denna vecka sex råd till den som står i begrepp att anlita en hållbarhetskonsult:

1. Bred erfarenhet

Har konsulten erfarenhet från flera olika branscher? Har konsulten arbetat för både företag och icke-vinstdrivande organisationer? Har konsulten erfarenhet från både små och stora företag? Erfarenhet från olika branscher och olika typer av organisationer är en förutsättning för att kunna ge rätt stöd i hållbarhetsarbetet i olika situationer.

2. Djup erfarenhet

Det finns många människor som drivs av en allmän passion för hållbarhetsfrågor och därför valt att börja konsulta inom området. När du väljer hållbarhetskonsult måste du dock kunna avgöra om det finns en ordentlig balans mellan entusiasm och gedigen erfarenhet.

3. Mångfald

Välj en hållbarhetskonsult som har förmåga att förstå de olika interna och externa målgrupper du behöver nå och påverka. Detta innebär att konsulten ska kunna sätta sig in ett brett spektrum av olika åsikter och ha erfarenhet av att arbeta med människor i olika åldrar, kön och etniciteter.

4. Bygg upp egen kompetens

De bästa hållbarhetskonsulterna sätter en ära i att göra sig själva överflödiga. Hållbarhetsarbetet ska främst hanteras internt inom din organisation. Undivk därför hållbarhetskonsulter som försöker knyta upp sig på långa kontrakt i ambitionen att göra sig oumbärliga för din organisation.

5. Erfarenhet av social förändring

Det räcker inte att ha akademiska meriter och praktisk erfarenhet från näringslivet. Hållbarhet handlar i stor utsträckning om att överbrygga klyftan mellan vinst och syfte. Det innebär att dina rådgivare måste förstå hur sociala mellanmänskliga förändringsprocesser fungerar.

6. Inspiration

Du bör hitta ett hållbarhetskonsult som inspirerar dig att vara provocerande på ett positivt och lämpligt sätt. De bästa hållbarhetsrådgivarna är också ofta konstnärer eller musiker.

(Forbes – The CSR blog)