Sverige med i miljötoppen

Vartannat år rankar The Environmental Performance Index de länder i världen som presterat bäst när det kommer till att prioritera miljön. Flera miljöindikatorer slås samman för att beräkna ett sammantaget miljöbetyg.

Undersökningen har vunnits av Schweiz de senaste åren, men i år får landet se sig besegrat, bland annat av fyra nordiska länder som klättrat till toppen. Det enda nordiska land som inte kvalar in i toppen är vårt grannland i väst, Norge, som fick nöja sig med en 17:e plats.

(SvD)

  1. Finland
  2. Island
  3. Sverige
  4. Danmark
  5. Slovenien
  6. Spanien
  7. Portugal
  8. Estland
  9. Malta
  10. Frankrike