Sveriges första handbok för en hållbar frisörbransch

"Framåt – Mot en hållbar frisörbransch" är titeln på en alldeles färsk handbok om miljöarbete i frisörbranschen. Författare är Lina Wold, frisör och ekoentreprenör med inriktning på hållbar utveckling. Lina vill med boken visa att det i en miljöprofilerad salong finns möjlighet att förbättra arbetsmiljön, minska de yttre miljöpåfrestningarna, stärka sitt varumärke och locka nya kunder.

Framåt - mot en hållbar frisörbransch"Framåt- Mot en hållbar frisörbransch" är Sveriges allra första miljöinriktade frisörmaterial som ger de verktyg som frisörer behöver för att skapa ett hållbart verksamhetsutövande.

Materialet är uppbyggt för att ge kunskap om vad i frsörbranschen som påverkar vår inre och yttre miljö samt vilka verksamhetsaktiviteter som kan förebygga detta.

I boken undersöks bland annat:

  • vilka skadliga ämnen som finns i branschen idag,
  • vilket ansvar man har som verksamhetsutövare,
  • vilka krav man kan ställa på sina leverantörer,
  • hur man aktivt kan arbeta för en god arbetsmiljö,
  • hur rutiner kan underlätta miljöarbetet.

Boken är också anpassad för att passa frisörutbildningens kurs "Material och miljö" och för att hjälpa eleverna att nå examensmål som rör hållbar utveckling.