Yttra.se

Vågar du inte yttra dina tankar är du inte fri. Yttra.se är ett studieprojekt som syftar på att studera hur mycket vi vågar och inte vågar yttra oss i offentligheten.

yttrandefrihet

Yttrandefriheten är värd att försvara

Yttrandefrihet är något vi inte haft så länge. Jag kanske har den men inte du. Beroende på vem du är och vad du jobbar med kanske du är fri att yttra dig eller också inte alls.

Tänk större

Hur lär jag känna mig själv?

Utmana dig själv

Hur utmanar man sig själv att yttra sig men ändå med bibehållen respekt?

Ha kul

Försök har kul samtidigt som du är ärlig mot dig själv och din omgivning. Detta underlättar relationen med människor som inte exakt håller med dig.

Ta det lugnt ingen stress.

Tänk till först. Lyssna även till din omgivning. Och första därefter yttra dig.

Läs mer

Begränsar du någon?

Har du skambelagt någon från att yttra sig?

Läs mer

Prova att säga samma sak

Prova och säga samma sak men annorlunda. Går det?

Läs mer

Joina oss för mer kunskap kring yttrandefrihet

Skam och skuld

Har samhällets uppfattning om skam och skuld någon påverkan på hur du vågar yttra dig?

yttrandefrihet

Opinionsbildare finns både till höger och vänster

yttra.se
Yttrandefrihet

Är du en opinionsbildare? Hör av dig till oss

yttra.se

YGL

Yttrandefrihetsgrundlagen

Senaste om yttra.se

Våra inlägg och artiklar i ämnet yttrandefriheten

Vill du diskutera hur man får yttra sig i Sverige?

Vill du hjälpa till att värna om yttrandefriheten?