Hållbarhetskommunikation stärker affärerna


Hållbarhetskommunikation som fungerar

Idag förväntas att företag och organisationer berättar hur de arbetar med frågor som rör miljö och samhällsansvar, såväl i marknadsföring som i rapportering till ägare, finansmarknad och andra intressenter.

Hållbarhetskommunikation handlar inte om förföriska bilder, feel-goodbudskap och grön fernissa. Effektiv hållbarhetskommunikation bygger på hårt arbete, koll på dina leverantörsled, dina varor och tjänster, miljöbedömningar, livscykelanalyser, vedertagna rapporteringsverktyg, relevanta konsument- och kundundersökningar, kunskaper om lagar och uppförandekoder. Yttra har den erfarenhet som behövs för att kommunicera hållbarhet på ett sätt som gör skillnad. Yttra har vad som krävs för att hjälpa dig skapa väl underbyggd hållbarhetskommunikation som stärker affärerna!

 

Erfarenhet

Yttra har 25 års erfarenhet av hållbar näringslivsutveckling, hållbarhetskommunikation och marknadsföring med miljö- och hållbarhetsargument. Yttra hjälper dig stärka ditt varumärke och dina affärsrelationer, business-to-business såväl som till konsument.

Vägledning

Yttras långa erfarenhet av att utarbeta internationella och nationella uppförandekoder innebär att du kan få gediget stöd i utformandet av interna policies, branschpraxis eller handfasta vägledningar för avgränsade produktområden.

Utveckling

Yttra vässar ditt miljö- och hållbarhetsarbete, ger råd i hållbar kommunikation internt och externt, granskar förslag till marknadsföring, genomför konsumentundersökningar och företags- och branschanpassad utbildning.