Katarina Barrling

Avvikande – Stortro och husförhörsanda. Kätteri i världens mest protestatiska land?

Ändra i Yttrandefrihetslagen

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag…

Freedom of speech

Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (1948)—Article 19 states that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,…

Hej skamkompassen

Skam och skamkompassen. Skam är en viktig känsla. Den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts och blir ensamma. Ibland kan vi känna alltför mycket skam så att det…