Hej skamkompassen

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade
skam o skuld

Skam och skamkompassen.

Skam är en viktig känsla. Den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts och blir ensamma. Ibland kan vi känna alltför mycket skam så att det hämmar vårt beteende. Genom att bli bättre på att förstå hur känslan skam fungerar kan vi få en bättre relation till vår egen skam.

Skammen har en fostrande, socialiserande funktion, in i familjen, grannskapet, församlingen, samhället, tiden m m. Det krävs en betydelsefull relation, situation eller sammanhang, där förväntningar eller intentioner väckts för att skammen ska kunna uppstå. Skammen uppstår därför i kärlek, vänskap och nära relationer (både att bli avvisad och komma för nära), i relation till den egna kroppen, i relation till sig själv och i relation till arbetet.