Freedom of speech

Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (1948)—Article 19 states that ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,…

Hej skamkompassen

Skam och skamkompassen. Skam är en viktig känsla. Den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts och blir ensamma. Ibland kan vi känna alltför mycket skam så att det…